Institut

Hrvatski je jezik od svojih početaka, odnosno već više od jednoga tisućljeća, temeljni jamac očuvanja hrvatskoga identiteta, poveznica koja je održavala i razvijala osjećaj zajedništva među svima onima koji su na hrvatskome razmišljali i njime se sporazumijevali. Upravo je kao temelj te svijesti o zajedništvu hrvatski jezik opstao unatoč mnogobrojnim stoljetnim pritiscima znatno moćnijih jezika, moćnijih ne samo po većem broju govornika nego i po političkoj moći kojom su pretpostavljali da će potiranjem hrvatskoga jezika zatrti političko jedinstvo Hrvata i svih onih kojima je hrvatski jezik bio materinski.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje osnovan je godine 1948. pod okriljem Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U više od šezdeset godina svojega postojanja Institut je u više navrata mijenjao ime i ustroj, ali se nikada nije odricao svoje temeljne zadaće - skrbi o hrvatskome jeziku i očuvanju hrvatskoga jezičnoga identiteta. Institut je brigu o hrvatskome jeziku vodio i u razdobljima kada je ta skrb bila svestrano ometana. I u doba kada se hrvatski jezik nije mogao nazivati svojim pravim imenom, Institut je njegovao hrvatsku jezičnu kulturu, poticao stvaralački razvitak jezičnih teorija, sustavno proučavao hrvatsku dijalektnu i onomastičku baštinu te samozatajno izrađivao temeljna djela hrvatske leksikografije i jezikoslovlja.

Vlada Republike Hrvatske osnovala je godine 1996. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao središnju državnu ustanovu za proučavanje i njegovanje hrvatskoga jezika, kao zalog njegovanja hrvatske jezikoslovne tradicije i očuvanja jezičnoga identiteta. Priznavanje hrvatske državne samostalnosti nije, nažalost, u svijetu automatski dovelo do priznavanja hrvatske jezične samobitnosti. Pred Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje danas su postavljeni i novi zadatci. Institut bi na državnoj razini trebao usklađivati suradnju među raznim državnim i znanstvenim institucijama u svim odlukama koje se donose u vezi s hrvatskim jezikom. Taj je zadatak osobito važan u vremenu pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, odnosno u doba definiranja statusa hrvatskoga jezika u međunarodnoj komunikaciji, u doba sveopće globalizacije koja ugrožava i jezike sa znatno većim brojem govornika nego što je hrvatski.

Preuzmite katalog informacija