Odjeli Instituta

 • Odjel za dijalektologiju

  Odjel za dijalektologiju

  Iz povijesti Odjela: Odjel je osnovan 1952. kao Radna jedinica za dijalektologiju, zatim od 1955. djeluje kao Sekcija za dijalektologiju, a od 1958. kao Odsjek za dijalektologiju. Godine 1997. ustrojen je Odjel za povijest hrvatskoga jezika, dijalektologiju i onomastiku; a pod današnjim nazivom djeluje od 2001. godine. Od 2001. do 2009. voditeljem Odjela bio je dr. Mijo Lončarić. Djelatnost Odjel...

  Pročitaj više »
 • Odjel za hrvatski standardni jezik

  Odjel za hrvatski standardni jezik

  Odjel za hrvatski standardni jezik Temeljna je zadaća Odjela za hrvatski standardni jezik proučavati hrvatski standardni jezik na svim jezičnim razinama. Standardni je jezik sustav uređen eksplicitnom (svjesnom, planskom) normom, tj. pravilima (pravopisom i gramatikom) i popisom (normativnim rječnikom). Stoga su zadaće Odjela za standardni jezik povezane s oblikovanjem i njegovanjem hrvatsko...

  Pročitaj više »
 • Odjel za onomastiku i etimologiju

  Odjel za onomastiku i etimologiju

  Iz povijesti Odjela: Odjel je osnovan 1952. g. kao Radna jedinica za onomastiku, odnosno od 1958. kao Odsjek za onomastiku. Godine 1997. ustrojen je Odjel za povijest hrvatskoga jezika, dijalektologiju i onomastiku. Pod današnjim je imenom Odjel ustrojen 2005. godine. Djelatnost Odjela: U Odjelu za onomastiku i etimologiju prikuplja se i obrađuje suvremena i povijesna imenska građa (toponimijsk...

  Pročitaj više »
 • Odjel za opće jezikoslovlje

  Odjel za opće jezikoslovlje

  U Odjelu za opće jezikoslovlje prikuplja se i digitalizira jezična građa za reprezentativni korpus hrvatskoga standardnog jezika te korpuse starijih razdoblja hrvatskoga jezika, rade se računalne i statističke analize hrvatskoga jezika, prevode se i priređuju za tisak temeljna djela suvremenoga jezikoslovlja, proučavaju se suvremene jezikoslovne teorije. Iz povijesti Odjela: Godine 19...

  Pročitaj više »
 • Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

  Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

  U Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju istražuje se povijest hrvatskoga jezika, pismenosti i jezikoslovlja. Na temelju tisućljetnih pisanih tragova  istražuje se fonologija, gramatika i leksik hrvatskoga jezika, opisuju se hrvatski povijesni književni idiomi (čakavski, štokavski, kajkavski, hibridni) i hrvatska tropismenost (glagoljična, ćirilična i latinična...

  Pročitaj više »