Predavanje akademika Ranka Matasovića

Pozivamo vas na predavanje
akademika Ranka Matasovića:
 
Gdje je bila pradomovina Indoeuropljana? 
 
Predavanje će se održati u četvrtak, 14. veljače, u 18 sati
u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
na Strossmayerovu trgu 14.
 
Preuzmite pozivnicu