Projektni sastanci

2018.

SASTANCI PROJEKTNE SKUPINE

19. siječnja 2018.

 • sastanak suradnika na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

Dnevni red:

 • Analiza napravljenoga u skladu s bilješkom sa 5. sastanka suradnika na projektu održanoga 14. prosinca 2017.
 • Podjela posla po suradnicima, organizacija daljnjega rada, ritam održavanja projektnih sastanaka
 • Prikupljanje podataka važnih za pisanje radnoga i financijskoga plana za sljedeću projektnu godinu (skupovi, usavršavanja)

RADIONICE ZA SURADNIKE NA PROJEKTU

siječanj i veljača 2018.

niz radionica održanih svake druge srijede: Tlex (voditelj: Bruno Nahod; uvođenje suradnika na projektu u rad u programu TLex za potrebe projekta)


SASTANCI ORGANIZACIJSKOGA ODBORA SKUPA E-RJEČNICI I E-LEKSIKOGRAFIJA

29. svibnja 2018.

Dnevni red:

 • tematski obuhvat skupa, vrijeme i mjesto održavanja skupa (problem prostora), temeljni okvirni raspored aktivnosti (1. poziv: do 15. lipnja 2018., 2. poziv: do 1. rujna 2018, prijave od 1. rujna do 1. prosinca 2018., recenzije i obavijesti o prihvaćanju teme do 1. veljače 2019.), način komunikacije sa sudionicima skupa i recenzentima sažetaka (EasyChair), prvi dogovor o tehničkim pojedinostima
 • prijedlog plenarnih izlagača
 • podjela posla izvršnim tajnicima skupa (upućivanje poziva plenarnim izlagačima, prikupljanje elektroničkih adresa za slanje prve obavijesti, postavljanje obavijesti na LinguistList, sastavljanje 1. obavijesti, slanje prve obavijesti)

2017.

SASTANCI PROJEKTNE SKUPINE

14. prosinca 2017.

5. sastanak suradnika na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

Dnevni red:

 • Raspored poslava do sredine siječnja
 • Obavijest o drugoj dopuni gramatike skica (SketchGrammar)
 • Prikupljanje građe i podataka za mrežne stranice projekta

3. prosinca 2017.

4. sastanak suradnika na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

Dnevni red:

 • Izvješće o sudjelovanju na konferenciji EUROPHRAS i radionici MUMMT 2017
 • Plan rada u četvrtome tromjesečju 1. projektne godine

2. listopada 2017.

3. sastanak suradnika na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

Dnevni red:

 • Izvješće o sudjelovanju na radionici ReLDI na znanstvenome skupu Terminologia słowiańska: dziś i jutro, na konferenciji eLex 2017 i radionici Lexicom 2017
 • Plan rada u trećemu tromjesečju 1. projektne godine

17. svibnja 2017.

2. sastanak suradnika na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

Dnevni red:

 • Izvješće s radnoga posjeta Institutu za njemački jezik (Institut für Deutsche Sprache)
 • Izvješće o sudjelovanju na HDPL-u
 • Plan rada u drugome tromjesečju 1. projektne godine

8. ožujka 2017.

1. sastanak suradnika na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

Dnevni red:

 • Općenite informacije
 • Plan rada u prvome tromjesečju 1. projektne godine

RADIONICE ZA SURADNIKE NA PROJEKTU

28. studenoga 2017.
5. radionica: eLex, EUROPHRAS (voditelj: Lana Hudeček; prenošenje znanja stečenih na konferencijama eLex i EUROPHRAS)

28. kolovoza 2017.
4. radionica: TLex (voditelj: Bruno Nahod; uvođenje suradnika na projektu u rad u programu TLex za potrebe projekta)


25. kolovoza 2017.
3. radionica: SketchGrammar (voditelj: Nikola Ljubešić; uvođenje suradnika na projektu u rad s gramatikom skica SketchGrammarom)


26. lipnja 2017.
2. radionica: ReLDi, Terminologia słowiańska: dziś i jutro, HDPL (voditeljice: Lana Hudeček, Milica Mihaljević); prenošenje znanja stečenih na radionici ReLDi i na konferencijama)

17. svibnja 2017.
1. radionica: elexiko (voditeljice: Lana Hudeček i Milica Mihaljević; analiza e-rječnika izrađena u Institutu za njemački jezik s obzirom na koncepciju Mrežnika)


SASTANCI RADNE SKUPINE ZA TEHNOLOŠKA RJEŠENJA

(Goranka Blagus Bartolec, Ivana Matas Ivanković, Matea Birtić, Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Bruno Nahod; Nikola Ljubešić)

4. prosinca 2017.

5. sastanak dijela skupine za tehnološka rješenja (Lana Hudeček i Milica Mihaljević s Nikolom Ljubešićem)

 • analiza projektnoga zahtjeva za dogradnju gramatike skica (SketchGrammar) sastavljena prema vrstama riječi
 • pokretanje zahtjeva za promjenom u gramatici skica
 • dogovor o daljnjim – završnim koracima u dogradnji gramatike skica

7. studenoga 2017.

4. sastanak radne skupine za tehnološka rješenja

 • podjela skupine po vrstama riječi koje će proučiti s obzirom na informacije koje trenutačna gramatika skica nudi

5. rujna 2017.

3. sastanak radne skupine za tehnološka rješenja: skice riječi (s Nikolom Ljubešićem)

 • dogovor o daljnjim aktivnostima (definiranje elemenata SketchEnginea koji će biti izvezeni, definiranje rubrika u gramatici skica za svaku vrstu riječi)

29. kolovoza 2017.

2. sastanak radne skupine za tehnološka rješenja: SketchEngine

 • dogovor o aktivnostima za pripremu za sastanak 5. rujna s Nikolom Ljubešićem, podjela zadataka, provjera mogućnosti alata za pretragu korpusa

14. ožujka 2017.

1. sastanak radne skupine za tehnološka rješenja (s Nikolom Ljubešićem)

 • dogovor o načinu preuzimanja Hrvatske jezične riznice i njezinu označavanju
 • dogovor o abecedariju
 • dogovor o načinu izrade skica riječi i njihovoj doradi
 • dogovor o presudnim računalnojezikoslovnim odlukama i razdoblju u kojemu ih treba donijeti