Ivan Pandžić

Pandzic_profilna

Životopis

Rođen 1985. u Zagrebu, gdje pohađa osnovnu i srednju školu (VII. gimnazija). Diplomirao u srpnju 2012. godine anglistiku i računalnu lingvistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine poslije upisuje poslijediplomski doktorski studij Jezik i kognitivna neuroznanost pri Centru za poslijediplomske studije, Sveučilište u Zagrebu.

Jezici: engleski, njemački, kineski (mandarinski), Python.

Područje interesa: računalno jezikoslovlje, kompovi, kognitivna neuroznanost, anglistika

Radno iskustvo

siječanj 2015. – danas. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Doktorand na projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika dr. sc. Kristine Štrkalj Despot na Odjelu za opće jezikoslovlje.

2013. – 2014. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Vježbenik.

2011. – 2012. Meditranslations. Prevoditelj.

svibanj – prosinac 2006. Hrvatska radiotelevizija. Novinar (jezična emisija za mlade Navrh jezika).

Sudjelovanje na projektima

izrada pravopisa hrvatskoga jezika u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (računalna potpora i internetska računalna prilagodba)

voditelj projekta Hrvatski jezik dostupan svima (www.hrvatskijezik.eu), uz financijsku potporu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nagrade i priznanja

2009. Nagrada natječaja za uređenje prostora Filozofskoga fakulteta na smotri Sveučilišta u Zagrebu (koncept Od antike do Omege)

2008. Jednogodišnji studij u SAD-u na sveučilištu University of Georgia, Athens, SAD (2007. – 2008.)

Izobrazba

2012. magistar anglistike (prevoditeljski smjer) i računalne lingvistike, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (naslov diplomskoga rada Oblikovanje korjenovatelja za hrvatski jezik u svrhu pretraživanja informacija)

2009. sveučilišni prvostupnik (baccalareus) engleskog jezika i književnosti i kroatistike, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu