PYLm0WLO

Dr. sc. Štrkalj Despot izlagala na Berkeleyju

  Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot 6. travnja održala je izlaganje na kalifornijskom sveučilištu Berkeley u okviru istraživačke grupe CogNetwork. Predstavila je projekt Croatian Metaphor Repository (koji financira Hrvatska zaklada za znanost), kojemu je voditeljica, te je detaljnije govorila o projektnim rezultatima u istraživanju konceptualne strukture uma u hrvatskome jeziku u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi.[…]