Pravilno citiraj bibliografsku jedinicu

Pravilno citiraj bibliografsku jedinicu

Ova stranica omogućuje da se pravilno citiraju bibliografske jedinice na temelju pravila Hrvatskoga pravopisa (http://pravopis.hr/pravilo/bibliografske-jedinice/87/).