Izdanja

Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology

Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology

  • Autor(i): Mate Kapović (ur.), Ranko Matasović (ur.)
  • ISBN: 978-953-6637-36-2
  • Godina izdanja: 2007.
  • Broj stranica: 240
  • Cijena: 150 KN

Opis

Baltoslavenska je akcentuacija svakako jedno od najtežih, ali stoga i najzanimljivijih, područja poredbenopovijesnoga proučavanja indoeuropskih jezika. Osim toga, baltoslavenska je akcentuacija važna za rekonstrukciju indoeuropskoga prajezika općenito, a ne treba ni spominjati da povijesna akcentologija zauzima i bitno mjesto u svakom proučavanju povijesti slavenskih jezika. Kako su hrvatski jezik i njegovi dijalekti od ključna značenja u rekonstrukciji praslavenskoga i baltoslavenskoga naglaska, bilo je i primjereno da prvi međunarodni skup posvećen isključivo baltoslavenskoj akcentologiji, nazvan IWoBA (International Workshop on Balto-Slavic Accentology), održi upravo u Hrvatskoj. Taj je skup održan od 1. do 3. srpnja 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a u međuvremenu je postao i tradicionalan godišnji skup te je IWoBA 2 održana 2006. u Kopenhagenu (Danska), a IWoBA 3 održana je 2007. u Leidenu (Nizozemska). U ovoj je knjizi skupljeno 15 radova izloženih na prvoj IWoBA-i u Zagrebu.