Izdanja

Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe

Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe

  • Autor(i): Ranko Matasović (ur.), Dunja Brozović-Rončević (ur.), Maxim Fomin (ur.)
  • ISBN: 978-953-6637-54-6
  • Godina izdanja: 2010.
  • Broj stranica: 314
  • Cijena: 225 KN

Opis

Zbornik donosi sedamnaest radova sa znanstvenoga skupa, održanog u Dubrovniku od 18. do 20. IX. 2009., trećeg u nizu koje organizira Societas Celto-Slavica. Radovi su podijeljeni u tri cjeline: I. Celtic and Slavic languages from a historical point of view; II. Synchronic aspects of Celtic and Slavic languages; III. Celtic and Slavic cultures.