Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika

Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, čiji su autori Eugenija Barić, Mijo Lončarić, Dragica Malić, Slavko Pavešić, Mirko Peti, Vesna Zečević i Marija Znika, izdana je 1979. godine. Prvo izdanje napisali su autori s tadašnjega Zavoda za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku, današnjega Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Kao predložak je poslužila tada neobjavljena Akademijina gramatika. Gramatika je opširna, metodološki suvremena i dobro znanstveno zasnovana pa se njome služe studenti kroatistike. Riječ je o prvoj gramatici u Titovoj Jugoslaviji koja je opstala s jednočlanim hrvatskim imenom u naslovu. Kada je objavljena, odmah je označena kao nacionalistička te je zabranjena za školsku upotrebu. Stoga ju je Školska knjiga tiskala kao stručnu knjigu, no bez dijela o povijesti hrvatskoga književnog jezika, koji je prema onodobnim komunističkim mjerilima bio nacionalistički. Drugo je izdanje tiskano 1990. također bez povijesnoga dijela pod nazivom Gramatika hrvatskoga književnog jezika. 1995. godine izlazi pod nazivom Hrvatska gramatika. U tom je izdanju upotpunjena jezičnom povijesti, a 1997. u izdanju s opširnijim pregledom sintakse i semantike oblika, ponajprije padežnih i glagolskih. Danas je poznajemo pod istim imenom ili kao Institutsku gramatiku.

Priručna gramatika jest prva gramatika koja u metodologiju unosi suvremene strukturalističke i generativne postavke u jezični opis pa je ujedno i prva koja sadrži:

  • foneme i fonološko ustrojstvo
  • slobodne i pozicijski uvjetovane alofone
  • unutarnja razlikovna obilježja
  • morfeme i alomorfe
  • fonološki i morfonološki uvjetovane alternacije
  • rečenične i atributne preoblike
  • pasiv i obezličenje
  • predikatni proširak itd.

Budući da imenice dijeli prema nastavku u genitivu jednine (maretićevski i vukovski model je napušten), to je prva suvremena gramatika koja se u razdiobi imenica vraća tradiciji zagrebačke škole. Osim sinkronijskoga opisa, donosi i temeljne fonološke i morfološke dijakronijske pojmove.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/