Matija Petar Katančić: prijevod Svetoga pisma

Matija Petar Katančić (Valpovo, 1750.Budim, 1825.) bio je svestrano obrazovan franjevac. Školovao se na učilištima franjevačkoga reda u Osijeku i Budimu. Predavao je poetiku, numizmatiku i arheologiju na različitim mjestima (Osijek, Zagreb, Pešta). Zanimao se usto i za povijest, zemljopis, estetiku i filologiju.
O veliku rasponu njegovih zanimanja svjedoče i njegova djela. Fructus auctumnales (Jesenji plodovi, 1794.) zbirka je pjesama pisanih latinskim i hrvatskim jezikom klasičnim metrom. Po tome je jedan od naših prvih pjesnika klasicista. U rukopisu mu je ostao rječnik Etymologicon illyricum, koji svjedoči o njegovu zanimanju za jezik.


Prijevod Svetoga pisma

Ogromno se znanje i trud ogleda u njegovu prijevodu Svetoga pisma, koji je objavljen 1831., 6 godina nakon njegove smrti. Preveo je cijeli Stari zavjet (u četiri sveska) i Novi zavjet (u dva sveska), i to tako da je donosio hrvatski prijevod i paralelno latinski tekst. To je prvi cjelovit tiskani prijevod Svetoga pisma, s kratkim komentarima.

Katančićev pjesnički, a posebice prevoditeljski rad iznimno je važan jer potvrđuje funkcionalnu polivalentnost (upotrebnu raslojenost) hrvatske ikavske štokavštine od 18. stoljeća, čak i u prijevodu tako zahtjevnih tekstova kakav je biblijski tekst.

Na naslovnim stranicama prijevoda Staroga i Novoga zavjeta, između ostaloga, piše sljedeće:

Sveto pismo starog' zakona
Sixta V. P. naredbom prividjeno i Klementa VIII. pape
Vlastjom izdano
Sada u Jezik
SLAVNO-ILLYRICSKI
Izgovora Bosanskog' prinesheno
Tad SS. Otacah i Naucsiteljah Tomacsenjem nakitjeno...
U Budimu 1831.

Sveto pismo novog' zakona
Sixta V. P. naredbom prividjeno i Klementa VIII. pape
Vlastjom izdano
Sada u Jezik
SLAVNO-ILLYRICSKI
Izgovora Bosanskog' prinesheno
Tad SS. Otacah i Naucsiteljah Tomacsenjem nakitjeno...
U Budimu 1831.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/