Ignac Szentmártony: Einleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutsche

Prva objavljena slovnica kajkavskoga književnoga hrvatskoga jezika izlazi 1783. godine u Varaždinu i naslovljena je Einleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutsche. Iako na naslovnici nije navedeno ime autora, u slavistici postoji suglasnost da je njezinim autorom Ignac Szentmártony, profesor gramatike u isusovačkim kolegijima u Varaždinu i Zagrebu. Struktura ove slovnice donekle odstupa od one uobičajene za kajkavsku gramatikografiju jer ne sadrži ni poglavlje o sintaksi ni aneksni rječnik. Einleitung obuhvaća 118 stranica i sastoji se od predgovora i četiriju poglavlja (O uporabi i izgovoru slova, O imenici i zamjenici, O glagolu i participu, O nepromjenjivim vrstama riječi).Iako je Szentmártonyjeva slovnica sažetija i gramatikografski siromašnija od ostalih kajkavskih gramatika – primjerice autor ne donosi nikakva lingvistička objašnjenja, čak ni definicije osnovnih gramatičkih pojmova i jezičnih kategorija – značajna je jer su se kasniji kajkavski slovničari, osobito Kornig, a onda posredno i Matijević, njome obilato služili.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/