Franjo Kornig: Kroatische Sprachlehre oder Anweisung für Deutsche, die kroatische Sprache in kurzer Zeit gründlich zu erlernen, nebst beigefügten Gesprächen und verschiedenen Übungen

Gramatika Franje Korniga Kroatische Sprachlehre oder Anweisung für Deutsche, die kroatische Sprache in kurzer Zeit gründlich zu erlernen, nebst beigefügten Gesprächen und verschiedenen Übungen izlazi 1795. godine u Zagrebu. F. Kornig oslanjao se u svojemu opisu uvelike na Szentmártonyjevu slovnicu, osobito glede strukture i metoda obrade. Kao ni kasnije Kristijanović ni on ne taji da se tijekom rada služio drugim gramatikama, već u uvodu svoje gramatike kaže da je preuzeo „ono dobro što je našao u drugim knjigama”. Slovnica obuhvaća 419 stranica i sastoji se od predgovora, prvoga dijela posvećenoga grafiji i fonologiji, središnjega mofološkoga dijela (prvo se obrađuju promjenjive vrste riječi pa nepromjenjive), sintakse i aneksnoga rječnika, što je struktura tipična za kajkavske slovnice. Rječnik naslovljen Anhang zur kroatischen Sprachlehre, bestehend in verschiedenen Übungen zapravo je konverzacijski priručnik namijenjen učenju kajkavštine. Sastoji se od rječnika u užemu smislu, ustrojenoga po leksičko-semantičkim gnijezdima (npr. Od Božanstava i od dugovanj koja na službu Božju spadaju), razgovora i uzoraka pisama.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/