dr. sc. Vladimira Rezo

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: administrativno-stručna služba E-pošta: vrezo@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-849 Broj sobe: 409

Životopis

Vladimira Rezo rođena je 7. lipnja 1973. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu školu i CUO Zlatko Šnajder. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1993. godine. U akademskoj godini 1995/96. dobitnica je stipendije Sveučilišta u Zagrebu. Na jednopredmetnom studiju kroatistike diplomirala je 11. prosinca 1997. godine. Stupanj magistra znanosti na istom je fakultetu stekla 29. travnja 2003. godine, s temom Poetika Mare Švel-Gamiršek, a doktorsku disertaciju Novohistorističko čitanje časopisa Savremeni pogledi, kod mentora Vinka Brešića, obranila je 15. lipnja 2011. godine.

Po završenom studiju počinje surađivati na izdavačkom projektu Stoljeća hrvatske književnosti u Matici hrvatskoj, gdje je i zaposlena do svibnja 1999. godine, potom u Državnom zavodu za statistiku, 2000.-2001. godine. Od 19. rujna 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Odjel za povijest jezika), na projektu Tekstologija hrvatske pisane baštine voditeljâ akademika Josipa Vončine, akademika Vlatka Pavletića i dr. sc. Marijane Horvat (od 2008.). U razdoblju od 2002. do 2009. godine, u sklopu projektnih zadataka, izrađivala je rječnike djela i ostale napomene uz tekst te redaktorski pripremala knjige za ediciju Stoljeća hrvatske književnosti. U razdoblju od 2009. do 2012. godine radila je na kolacioniranju i digitalizaciji tekstova, uglavnom 17. i 18. stoljeća, za potrebe institutskoga programa Hrvatska jezična mrežna riznica.

Područja interesa: povijest hrvatskoga jezika, tekstologija, leksikografija, leksikologija, povijest i teorija književnosti, književna periodika.

Izobrazba

2011. doktorska disertacija Novohistorističko čitanje časopisa Savremeni pogledi (1935-1936) (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

2003. magistarski rad Poetika Mare Švel-Gamiršek (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

1997. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Bibliografija

I. OBJAVLJENI RADOVI

1. Autorske knjige

1. Provincija je gusta masa. Novohistorističko čitanje časopisa "Savremeni pogledi" (1935-1936). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ; Filozofski fakultet, 2014 (monografija).


2. Poglavlja u knjizi

1. Kos-Lajtman, Andrijana; Rezo, Vladimira.

Bajke i basne // Ivana Brlić-Mažuranić: Bibliografija / Brešić, Vinko (ur.). Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2014. Str. 63-165.

3. Radovi u kategoriji A1

3.1. Izvorni znanstveni članci u kategoriji A1

1. Posmrtni govori na hrvatskom kajkavskom književnom jeziku. Studia Slavica Savariensia, 1−2. 2013. 280−285. (S I. Klinčić.)

2. Složeni glagolski predikat u hrvatskom kajkavskom književnom jeziku sa stajališta reda riječi. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2. (S I. Klinčić.) [Prihvaćen za tisak.]

3.2. Pregledni rad u kategoriji A1

1. Slovopis i pravopis Ivanošićeva djela Svemogući neba i zemlje Stvoritelj. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/2. 2012. 433−454.


4. Radovi u kategoriji A2

4.1. Izvorni znanstveni članci u kategoriji A2

1. Novohistorističko čitanje Kukuljevićeve studije “Marko Marulić i njegova doba”. Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom. Zagreb: Hrvatski studiji, 2011. 411−438.

2. Češka i slovačka književnost u časopisu Savremeni pogledi. Peti hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 1. Rijeka: Filozofski fakultet, 2012. 255−263.

3. Zagrebački toponimi i urbani prostorni pokazatelji u opusu Petra Šegedina. Zbornik Zagreb u djelima Petra Šegedina. Zagreb − Korčula: LZ Miroslav Krleža − Grad Korčula, 2012. 41−50.

4. Prostor u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića. Libri & Liberi: Journal of Research on Children’s Literature and Culture. 2 (2). 2013. 225-239.

4.2. Prethodno pripćenje u kategoriji A2

1. Polemike u časopisu Savremeni pogledi − pokazatelj kolektivne proizvodnje časopisa. Studia lexicographica, 2 (7). 2010. 124−139.


5. Radovi u kategoriji A3

5.1. Stručni rad u kategoriji A3

1. Priča izniknula na procijepu povijesti. Runolist. Zagreb: Školska knjiga, 2012. 231−242. (Pogovor.)

6. Ostalo

6.1. Članci bez kvalifikacije

1. Slojevitost Šegedinova pripovjedačkog izraza u zbirci Sveti vrag. Zbornik Dani Petra Šegedina. Korčula: Grad Korčula, 2008. 53−62.

2. Slavonski dijalekt u šokačkom ciklusu Mare Švel Gamiršek. Zbornik Šokačka rič 5. Vinkovci: ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije, 2008. 289−300.

3. Lik Šokice u pripovijetkama Josipa Kozarca. Zbornik Šokačka rič 6. Vinkovci: ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije, 2009. 291−306.

4. Postmoderno u Marinkovićevoj zbirci “Ruke”. Zbornik Suvremenost Ranka Marinkovića. Komiža, 2010. 109-119.

5. Mara Švel-Gamiršek. Hrašće, 39. 2012. 3−21.

6. Mara Švel-Gamiršek − književno djelo i recepcija. Hrašće, 40. 2012. 5−17.

7. Napokon u recepcijskom fokusu. Hrašće, 41. 2013. 5−17.

8. Poezija Mare Švel-Gamiršek. Hrašće, 42. 2013. 5−19.

9. Proza Mare Švel Gamiršek. Hrašće, 43. 2014. 9-35.

10. Romani Mare Švel. Hrašće, 44. 2014. 5-11.

11. Značajke "Šokačkog ciklusa". Hrašće, 45. 2015. 3-18.

6.2. Prikazi

1. Novo tumačenje starih zakona. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36/1. 2010. 228−231.

2. Hrvatsko jezikoslovlje u povojima. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/2. 2012. 518−522.

Za kralja, za dom. Leksikon hrvatske književnosti. Djela. (Enciklopedijska natuknica.)

Za ediciju Stoljeća hrvatske književnosti sastavila Rječnik i Tumač za Izabrana djela S. Tucića (2008.) i A. Harambašića (2005.), Ujevićev Izbor pjesama I. (2005.) te Kalebov Bijeli kamen (2002), kao i Rječnik za drugu knjigu Jezikoslovnih rasprava i članaka (2001.) te Tumač u Nemčićevim Izabranim djelima (2007.).

II. RADOVI U TISKU

Poglavlje u knjizi

Jezik hrvatskih administrativno-poslovnih tekstova 19. stoljeća. Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće. Croatica.

SUDJELOVANJE NA SKUPOVIMA

1. Slojevitost Šegedinova pripovjedačkog izraza u zbirci Sveti vrag. II. dani Petra Šegedina, Korčula, 14. − 16. rujna 2007.

2. Slavonski dijalekt u šokačkom ciklusu Mare Švel Gamiršek. Slavonski dijalekt, Vinkovci, 9. − 10. studenog 2007.

3. Postmoderno u Marinkovićevoj zbirci “Ruke”. 4. dani Ranka Marinkovića, Komiža, 13. − 14. rujna 2008.

4. Lik Šokice u pripovijetkama Josipa Kozarca. Slavonski dijalekt, Vinkovci 14. − 15. studenog 2008.

5. Novohistorističko čitanje Kukuljevićeve studije “Marko Marulić i njegova doba”. Međunarodni znanstveni skup o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Varaždin i Varaždinske Toplice, 15. − 17. travnja 2010.

6. Slavenske književnosti u časopisu Savremeni pogledi. Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7 − 10. rujna 2010.

7. Zagrebački toponimi i urbani prostorni pokazatelji u opusu Petra Šegedina. IV. dani Petra Šegedina, Korčula, 16. − 18. rujna 2011.

8. Red riječi u posmrtnim govorima na hrvatskome kajkavskom književnom jeziku (s I. Klinčić). 4. hrvatski sintaktički dani: Red riječi, Osijek, 8. − 10. studenog 2012.

9. Prostor u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića. Od čudnovatog do čudesnog. 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića. Slavonski Brod, 18. − 20. travnja 2013.

10. Posmrtni govori na hrvatskom kajkavskom književnom jeziku (s I. Klinčić). X. međunarodni slavistički dani, Szombathely, 25. − 26. listopada 2013.

11. Djela Iva Vojnovića kao vrelo za Klaićev Rječnik stranih riječi. Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić, Zagreb, 6 − 7. ožujka 2014.

12. Posmrtni govori u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (s I. Klinčić). Dani Ive Škarića, Postire, 23. − 26. travnja 2014.

13. Stilska sredstva i frazemi koji tematiziraju strahu

opusu Petra Šegedina. VI. Dani Petra Šegedina, Korčula 11-13. rujna 2015.

14. Roman „Naša Mare“ Viktora Cara Emina. Viktor Car Emin 1870 − 1963. Mošćenička Draga, 23. listopada 2015.

IZVANINSTITUTSKI PROJEKTI

Od srpnja 2011. angažirana na projektu bibliografije književnoga djela Ivane Brlić-Mažuranić u organizaciji Filozofskoga fakulteta i ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod, koji je rezultirao posljednjom knjigom Sabranih djela Ivane Brlić Mažuranić, urednika dr. sc. Vinka Brešića.

Od rujna 2013. radi na projektu Ostavština Ivane Brlić-Mažuranić u organizaciji Filozofskoga fakulteta i ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod.Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr