dr. sc. Krešimir Međeral

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: administrativno-stručna služba E-pošta: kmederal@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-812 Broj sobe: 202

Životopis

Rođen je 30. rujna 1979. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije 1997. upisuje studij opće lingvistike i mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2003. te iste godine upisao poslijediplomski studij jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru, koji je završio 2013. godine. Od 2003. do 2011. kao vanjski je suradnik na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu predavao mađarski jezik studentima lingvistike. Od 2006. zaposlen je kao znanstveni novak u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje njegova znanstvenog djelovanja su mađarsko-hrvatski jezični kontakti, leksikografija, sociolingvistika i antropološka lingvistika, te terminološka istraživanja.

Izobrazba

CEEPUS Freemover stipendija, Mađarska, Debrecensko sveučilište (2009/10.)
Sveučilište u Zadru, poslijediplomski studij jezikoslovlja (2003-2012.)
Jednosemestralna stipendija Vlada Republike Hrvatske i Republike Mađarske, Sveučilište Loránda Eötvösa, Budimpešta (zimski semestar akademske godine 1999/2000.)
Ljetna škola mađarskog jezika, Debrecen (1998. - stipendija Hrvatske i Mađarske, 1999. – vlastiti trošak, 2000. - stipendija grada Debrecena)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij lingvistike i hungarologije (1997-2003.)
Klasična gimnazija, Zagreb (1993-1997.)
OŠ Izidora Kršnjavog, Zagreb (1989-1993.)
OŠ Vladimira Nazora, Zagreb (1986-1989.)

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/