dr. sc. Krešimir Međeral

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: kmederal@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-806 Broj sobe: 206

Životopis

Rođen je 30. rujna 1979. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije, 1997. upisuje studij opće lingvistike i mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2003. s temom „Uralski dokazi indoeuropske laringalne teorije“. Iste godine upisuje poslijediplomski studij jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru. Od 2006. zaposlen je kao znanstveni novak u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, te kao vanjski suradnik na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje mađarski jezik studentima lingvistike. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Budimpešti i Debrecenu (u više navrata). Zanimaju ga teme iz poredbene lingvistike, tipologije i antropološke lingvistike, kao i mađarsko-hrvatski jezični kontakti.

Izobrazba

Sveučilište u Zadru, poslijediplomski studij jezikoslovlja (2003-2012.)
Jednosemestralna stipendija Vlada Republike Hrvatske i Republike Mađarske, Sveučilište Loránda Eötvösa, Budimpešta (zimski semestar akademske godine 1999/2000.)
Ljetna škola mađarskog jezika, Debrecen (1998. - stipendija Hrvatske i Mađarske, 1999. – vlastiti trošak, 2000. - stipendija grada Debrecena)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij lingvistike i hungarologije (1997-2003.)
Klasična gimnazija, Zagreb (1993-1997.)
OŠ Izidora Kršnjavog, Zagreb (1989-1993.)
OŠ Vladimira Nazora, Zagreb (1986-1989.)

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

savjetnik.ihjj.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr