dr. sc. Joža Horvat

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: jhorvat@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-864 Broj sobe: 404

Životopis

Joža Horvat rođen je 27. ožujka 1987. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu te 1. (opću) gimnaziju. Studij kroatistike te hispanistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2011. godine obranivši diplomske radove vezane uz dijalektologiju i metodiku nastave (teme: Fonološki opis i leksik govora Svetoga Đurđa; Variantes dialectales del español como contenido de la enseñanza de E/LE). Predavao je španjolski jezik u školi stranih jezika Svijet jezika od 2010. do 2012. i u zagrebačkoj XVI. gimnaziji 2011. godine, a od 2012. zaposlen je kao znanstveni novak na Odjelu za onomastiku i etimologiju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Iste je godine upisao poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Godine 2015. bio je tajnik Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa 3. Međimurski filološki dani, a od 2015. do 2016. bio je tajnik Uredništva Rasprava: Časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Posebno ga zanimaju onomastika, dijalektologija i frazeologija.

Izobrazba

2011., diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Bibliografija

Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, kao i naslovi izlaganja na znanstvenim skupovima, dostupni su na poveznici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334084.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/