dr. sc. Ines Virč

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: administrativno-stručna služba E-pošta: inovak@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-845 Broj sobe: 405

Životopis

Rođena 18. studenoga 1980. godine u Čakovcu. Osnovnu školu završila u Lopatincu, a srednju (opću gimnaziju) u Čakovcu. Godine 2004. diplomirala kroatistiku i slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisala Poslijediplomski studij lingvistike, smjer kroatistika. Od 2005. godine radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Isprva na projektu „Hrvatski jezični atlas“, od 2007. godine na projektu „Digitalna obradba hrvatske narječne građe“, a od 2008. na projektu „Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika“. Dana 15. listopada 2012. obranila doktorski rad Toponimija gornjega Međimurja na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U veljači 2013. godine Nacionalno vijeće za znanost izabralo ju je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. U siječnju 2014. održala je nastupno predavanje radi izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologije, znanstvena grana kroatistika (naslov teme nastupnoga predavanja bio je: Frazeologija od A do Ž). Od 2014. godine surađuje na međunarodnom projektu Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo / Održivo upravljanje vodama između Mure i Drave te na projektu Antroponimi u reklamama: semiotički pristup (voditelj: izv. prof. dr. sc. Mislava Bertoša). Članica je Hrvatskoga filološkog društva.

Izobrazba

  • 2012. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (doktorska disertacija Toponimija gornjega Međimurja pod vodstvom mentorice dr. sc. Dunje Brozović Rončević)
  • 2009. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (doktorski kvalifikacijski rad: Hidronimija Međimurja; povjerenstvo: dr. sc. Dunja Brozović Rončević (mentorica); dr. sc. Anđela Frančić i dr. sc. Mira Menac-Mihalić)
  • 2004. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (profesor hrvatskoga jezika i književnosti i profesor slavistike)
  • 1999. Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec

Bibliografija


Uredničke knjige:

1. 3. Međimurski filološki dani. Knjiga sažetaka. 2015. Urednici: Lidija Cvikić, Barbara Kovačević, Vladimir Legac, Ermina Ramadanović, Tamara Turza-Bogdan, Ines Virč. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima A1 i A2:

1. Brozović Rončević, Dunja; Virč, Ines. 2015. Jezični slojevi i struktura međimurske hidronimije. Slavia Centralis, 2, Maribor, 5–19.

2. Virč, Ines. 2014. Iz međimurske oronimije. Jezikoslovni zapiski, 20/2, Ljubljana, 67–78.

3. Ramadanović, Ermina; Virč, Ines. 2013. Redoslijed nenaglašenih sintaktičkih jedinica u kajkavštini. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39/2, Zagreb, 603–630.

4. Jozić, Željko; Virč, Ines. 2009. Kajkavski ikavski govor Hrebine i kajkavski ekavski govor Kupljenova, fonološke usporednice. Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 53, Zagreb, 55–92.

5. Lončarić, Mijo; Virč, Ines. 2009. Neke posebnosti hrvatskih govora u Mađarskoj. Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 54, Budapest, 111–121.

6. Miškulin Saletović, Lucia; Virč Ines. 2009. Kulturelle Markiertheit von Schlüsselwörtern am Beispiel deutscher und kroatischer InternetWerbung für Campingplätze. IDV-Magazin, Beiträge der IDT Jena/Weimar. Schriftleitung des Internationalen Deutschlehrerverbandes, 470–481.

7. Miškulin Saletović, Lucia; Virč, Ines. 2008. Imena ruralnih gospodarstava jugozapadne Istre. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 20, Rijeka, 23–36.

8. Virč, Ines. 2008. Obiteljski nadimci u Zasadbregu. Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb, 169–183.

9. Jelaska, Zrinka; Novak, Ines. 2006. Čemu: inačnost glasovnoga nazivlja. Filologija, 46–47, Zagreb, 131–149.


Znanstveni radovi u zbornicima sa skupova:

1. Novak, Ines. 2007. Dvanaesti igrač. Slavenska frazeologija i pragmatika. Zagreb: KNJIGRA, 167–172.

2. Lapaine, Miljenko; Frančula, Nedjeljko; Faričić, Josip; Čilaš Šimpraga, Ankica; Virč, Ines. 2009. Dictionary of Cartography and Geoinformation. 24th International Cartographic Conference, Conference Proceedings, Santiago, Čile, 1–8.

3. Miškulin Saletović, Lucia; Virč, Ines. 2011. Dva baladura, Bella vista, Villa Captain Morgan... Strane i dijalektne sastavnice u imenima ruralnih gospodarstava u Istri. 1. međimurski filološki dani, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 41–49.


Stručni radovi objavljeni u časopisima A1:

1. Brgles, Branimir; Brozović Rončević, Dunja; Čilaš Šimpraga, Ankica; Virč, Ines. 2008. Tekuća onomastička bibliografija (2006.-2008.). Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb, 237–260.

2. Brgles, Branimir; Horvat, Joža; Virč, Ines. 2012. Tekuća onomastička bibliografija (2011.). Folia onomastica Croatica, 21, Zagreb, 249–276.

3. Brgles, Branimir; Horvat, Joža; Virč, Ines. 2013. Tekuća onomastička bibliografija (2012.). Folia onomastica Croatica, 22, Zagreb, 253–289.

4. Brgles, Branimir; Horvat, Joža; Virč, Ines. 2014. Tekuća onomastička bibliografija (2013.). Folia onomastica Croatica, 23, Zagreb, 301–325.


Stručni radovi objavljeni u časopisima A2:

1. Miškulin Saletović, Lucia; Virč, Ines. 2011. Imena autokampova u Istri. Kroatologija, Vol 1, No 2, Zagreb, 154–163.


Ostali radovi objavljeni u časopisima A1 (prikazi):

1. Virč, Ines. 2014. Karab’ijtka za međimurski dijalekt. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/1, Zagreb, 220–223.

2. Virč, Ines. 2012. Geografska imena: Zbornik radova s Prvoga nacionalnog znanstvenog savjetovanja o geografskim imenima. Folia onomastica Croatica, 21, Zagreb, 238–241.

3. Virč, Ines. 2008. Monografija o međimurskom dijalektu. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, Zagreb, 471–474.

4. Virč, Ines. 2008. Toponimija otoka Pašmana. Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb, 212–216.

5. Virč, Ines. 2008. Hidronimija slijeva Nitre. Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb, 194–196.

6. Virč, Ines. 2008. Istraživanje imena. Uvod u onomastiku. Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb, 197–200.

7. Novak, Ines. 2005. Veliki rječnik male hrvatske zajednice izvan domovine. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31, Zagreb, 545–547.

Sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima:

1. Međunarodni znanstveni skup Slavenska frazeologija i pragmatika, održan od 17. do 19. rujna 2006. godine u Rabu. Tema izlaganja: Dvanaesti igrač.

2. Međunarodni znanstveni skup 24th International Cartographic Conference,održan od 15. do 21. studenoga 2009. u Santiagu (Čile). Tema izlaganja: Dictionary of Cartography and Geoinformation (u suradnji s Miljenkom Lapaineom, Nedjeljkom Frančulom, Josipom Faričićem i Ankicom Čilaš Šimpraga)

3. Međunarodni znanstveni skup XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, održan od 3. do 8. kolovoza 2009. u Jeni/Weimar (Njemačka). Tema izlaganja: Kulturelle Markiertheit von Schlüsselwörtern am Beispiel deutscher und kroatischer InternetWerbung für Campingplätze (u suradnji s dr. sc. Lucijom Miškulin Saletović).

4. Znanstveni skup 1. međimurski filološki dani, održan 24. i 25. travnja 2009. godine u Čakovcu. Tema izlaganja: Frazeologija mjesnoga govora Zasadbrega.

5. Znanstveni skup 1. međimurski filološki dani, održan 24. i 25. travnja 2009. godine u Čakovcu. Tema izlaganja: Dva baladura, Bella vista, Villa Captain Morgan...Strane i dijalektne sastavnice u imenima ruralnih gospodarstava u Istri (u suradnji s dr. sc. Lucijom Miškulin Saletović).

6. Međunarodni znanstveni skup MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, održan 14. i 15. studenoga 2011. godine u Baji (Mađarska). Tema izlaganja: Inojezični elementi u međimurskoj hidronimiji s osobitim obzirom na hungarizme (u suradnji s dr. sc. Dunjom Brozović Rončević).

7. Stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Na bregima, med vodami, na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine Gornjeg Međimurja, održan u Štrigovi 28. i 29. rujna 2012. godine. Tema izlaganja: Uvid u međimursku oronimiju.

8. Međunarodni znanstveni skup 4. hrvatski sintaktički dani, održan od 8. do 10. studenoga 2012. godine u Osijeku. Tema izlaganja: Redoslijed nenaglašenih sintaktičkih jedinica u kajkavskome narječju (u suradnji s dr. sc. Erminom Ramadanović).

9. Međunarodni znanstveni skup MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, održan 14. i 15. studenoga 2012. godine u Baji (Mađarska). Tema izlaganja: Svetojurjevska oronimija.

10. Znanstveni skup Međimurski filološki dani 2, održan 26. travnja 2013. godine u Čakovcu. Tema izlaganja: Antroponimi i toponimi u hrvatskim i njemačkim reklamama (u suradnji s dr. sc. Lucijom Miškulin Saletović)

11. Međunarodni znanstveni skup MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, održan 13. studenoga 2013. godine u Baji (Mađarska). Tema izlaganja: Somatska frazeologija gornjomeđimurskih govora.

12. Stručno-znanstveni skup 450. obljetnica prvoga pisanog spomena Svetog Jurja na Bregu, održan 6. prosinca 2013. u Lopatincu. Tema izlaganja: Lopatinec – pogled unatrag.

13. Šesti hrvatski slavistički kongres, od 10. do 13. rujna 2014. u Vinkovcima i Vukovaru. Tema izlaganja: Kajkavski frazemi servirani na pladnju (u suradnji s Jožom Horvatom, prof.)

14. VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, od 23. do 25. listopada 2014. godine na Sveučilištu u Zadru. Tema izlaganja: Pejtača za Pajnogọ, pogled u svetojurjevsku hilonimiju.

15. Međunarodni znanstveni skup MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, održan 19. studenoga 2014. godine u Baji (Mađarska). Tema izlaganja: Z dneva v den črez tjeden (u suradnji s Jožom Horvatom, prof.)

16. Međunarodni znanstveni skup 41. Österreichische Linguistiktagung, od 6. do 8. prosinca 2014. u Wienu (Austrija). Tema izlaganja: Zitat-Werbung für Kosmetikprodukte (u suradnji s dr. sc. Lucijom Miškulin Saletović i izv. prof. dr. sc. Mislavom Bertoša)

17. Međunarodni znanstveni skup 3. Međimurski filološki dani, od 12. do 13. ožujka 2015. u Čakovcu. Tema izlaganja: Imena haldi i rudarskih jama u Međimurju (u suradnji s Mihaelom Mesarić)

18. Međunarodni znanstveni skup Globe: East-West European Forum of Discourse: Past, Present and Future of Discourse Studies, od 14. do 16. svibnja 2015. u Varšavi (Poljska). Tema izlaganja: Personal Names in Advertising Discourse: Comparison of Two Periods (u suradnji s dr. sc. Lucijom Miškulin Saletović i izv. prof. dr. sc. Mislavom Bertoša)

19. Međunarodni znanstveni skup MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, održan 11. studenoga 2015. godine u Baji (Mađarska). Tema izlaganja: REGINA i GALA tko/što su to?

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr