U SKLOPU PROJEKTA MREŽNIK ODRŽANA RADIONICA NA CROATICUMU

U sklopu istraživačkoga projekta Hrvatske zaklade za znanost Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik 24. siječnja 2018. održana je na Croaticumu – Centru Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radionica s polaznicima Jezičnih vježba IV. – visoki srednji stupanj (usporedivo s B2 stupnjem prema ZEROJ-u), budućim korisnicima rječničkoga modula za neizvorne govornike hrvatskoga jezika, jednoga od modula koji se izrađuju u okviru Mrežnika. Radionicu su vodile voditeljica projekta i urednica rječnika dr. sc. Lana Hudeček i urednica dr. sc. Milica Mihaljević na inicijativu suradnice na projektu zadužene za leksikografsku obradu natuknica u tome modulu dr. sc. Dinke Pasini, dugogodišnje lektorice za neizvorne govornike hrvatskoga jezika.

Cilj je radionice bio predstaviti modele rječničkih članaka za različite vrste riječi te ispitati stvarne potrebe budućih korisnika toga modula. Razgovaralo se o njihovim dosadašnjim iskustvima s postojećim jednojezičnim e-rječnicima te o njihovim potrebama i očekivanjima povezanima s uporabom jednojezičnih rječnika hrvatskoga jezika. U konstruktivnome dvosatnom razgovoru polaznici Croaticuma kao kvalitete takvoga rječnika istaknuli su preglednost i praktičnost te donošenje riječi s kojima se susreću u svakodnevnoj komunikaciji, mnoštvo primjera i kontekstualizaciju te donošenje onih oblika kojima teže ovladavaju. Istaknuli su potrebu za iscrpnim donošenjem sinonima i antonima te sveza, kolokacija i frazema, podataka o vidskome parnjaku te potrebu za kratkom informacijom o tvorbenome potencijalu neke riječi, odnosno za navođenjem kratkoga popisa njezinih izvedenica. Posebno su pozdravili ideju da modul uključuje izgovor riječi te napomene (od gramatičkih, pragmatičkih i savjetničkih do kulturoloških), koje im mogu znatno olakšati učenje hrvatskoga jezika i upoznavanje hrvatske kulture koja se u njemu odražava i kakve ne mogu pronaći u rječnicima za izvorne govornike hrvatskoga jezika.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/