POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE I FFOS-A

U dekanatu Filozofskog fakulteta u Osijeku 12. svibnja 2016. ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Željko Jozić i prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta u Osijeku, potpisali su sporazum o suradnji u područjima od uzajamnog znanstvenog i stručnog interesa. Tom prigodom dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Loretana Farkaš istaknula je kako su povezivanje i razmjena iskustava i znanja s kvalitetnim institucijama i fakultetima jedan od glavnih prioriteta Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje središnja je nacionalna znanstvena ustanova za istraživanje hrvatskoga jezika i općega jezikoslovlja. Uloga i misija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje jest znanstvenoistraživačka djelatnost u području humanističkih znanosti, u polju filologije. Ta djelatnost obuhvaća sustavno znanstveno proučavanje hrvatskoga jezika (svih hrvatskih idioma u prošlosti i sadašnjosti, i to svih sociokulturno stratificiranih idioma i jezičnih stilova) te izradu temeljnih leksikografskih djela i drugih jezikoslovnih priručnika hrvatskoga jezika i jezikoslovlja.

Filozofski fakultet u Osijeku snažno je regionalno i nacionalno društveno-humanističko središte, usmjereno na znanstvenoistraživački rad i izvedbu nastavnih programa koji osiguravaju studentima stjecanje mjerljivih znanja, profesionalnih kompetencija i vještina primjerenih izazovima suvremenog društva. Temeljna je misija Filozofskog fakulteta povezivanje tradicije i inovativnosti, kvalitete i odgovornosti, razvijanje partnerskih odnosa i obrazovanje budućih stručnjaka za profesionalan i odgovoran individualni i timski rad u zajednici.

Moguća područja suradnje između dviju ustanova uključuju izvođenje zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata, suradnju na doktorskom studiju Jezikoslovlje, organizaciju zajedničkih konferencija, radionica i seminara, izdavanje zajedničkih publikacija, razmjenu vlastitih publikacija, unapređenje kvalitete studijskih programa te unapređenje sustava za praćenje i osiguravanje kvalitete.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/