Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike

Međunarodni znanstveni skup / International conference

Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Language Planning and Policy

Međunarodni znanstveni skup CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održava se 3., 4. i 5. lipnja 2016. u Rijeci.

U okviru skupa organizirana je i posebna sekcija pod nazivom Četvrt stoljeća samostalnoga razvoja hrvatskoga jezika u kojoj se pitanja jezičnoga planiranja i jezičnih politika razmatraju s obzirom na okolnosti i stanje u hrvatskome jeziku od 1990. godine naovamo.

PLENARNA IZLAGANJA / PLENARY LECTURES

prof. dr. sc. Joop van der Horst: Standardization versus assimilation (Nizozemska)

prof. dr. sc. Keith Langston: Does a spoken standard language exist? A case study of Croatian

standard accentuation (SAD)

prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić: Competence, performance and language policy (Hrvatska)

prof. dr. sc. Unn Røyneland: Language planning in Norway: deliberation, decision and legitimization (Norveška)


CLARC 2016: Program skupa / Conference Programme

Knjiga sažetaka

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/