Održan Okrugli stol o Ignacu Kristijanoviću

U petak 29. travnja 2022. u Vijećnici Instituta za hrvatski jeziki jezikoslovlje održao se Okrugli stol o Ignacu Kristijanoviću. Skup se održao u sklopu projekta Ignac Kristijanović – zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika te su na njemu izlagali suradnici na projektu: dr. sc. Barbara Štebih Golub (voditeljica projekta), dr. sc. Suzana Coha, dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, Jasmina Lukec, dr. sc. Diana Stolac, dr. sc. Josipa Tomašić, dr. sc. Davor Dukić, dr. sc. Amir Kapetanović i dr. sc. Kristian Novak.

Izlagači su iz različitih perspektiva i iz okvira različitih znanstvenih disciplina iznijeli svoja znanstvena saznanja o samome Kristijanoviću, njegovoj ulozi u jezičnome i književnom kontekstu, a iznesen je i povijesni pregled prostora Kristijanovićeva djelovanja te pregled utjecaja drugih znamenitijih osoba na Krstijanovića kao i Kristijanovića na svoju okolinu.

U prilogu je program Okrugloga stola.

program Okrugloga stola

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/