Objavljen prvi broj četvrtoga godišta časopisa Hrvatski jezik

U ovome broju čitajte:

Kako učenici osnovne škole upotrebljavaju engleske riječi i pokrate

Nikolina Ćurković, Dijana Grbaš Jakšić i Ana Garić

Jezik i društvo

Irena Miloš: Stoljeća hrvatskoga službenog jezika iz europske perspektive

Domaća zadaća

Biserka Draganić: Glagoljično pismo i hrvatska glagoljaška baština u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Oliver, Nadalina i Pjesan o Rolandu

U dva klika mišem

Milica Mihaljević: Muke po videu i audiju

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Sveti Petar i kajgana

Lektorske bilješke

Paula Igaly: Hrvatsko hotelijersko nazivlje

Vremeplov

Ivana Lovrić Jović: Dubrovački sveti Vlaho – parac grada podno Srđa

Čitaonica

Barbara Štebih Golub: O jednoj Flundri

Odakle nam riječi?

Pavao Krmpotić: Grad i tuča po gradu tuku

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/