Objavljen četvrti broj časopisa „Hrvatski jezik”

Izišao je 4. broj 3. godišta časopisa Hrvatski jezik

U ovome broju čitajte:

Metafore u (hrvatskoj) politici
Kristina Štrkalj Despot

Kakve veze ima bik s buldožerom? I kako se tu uklapaju metafora i metonimija?
Ivana Špiranec i Boris Uremović

Jezik i društvo
Irena Miloš: Jesenski hommage sv. Jeronimu, prevoditeljima i piscima

Domaća zadaća
Marijana Češi: U kojoj mjeri učenici na kraju obveznoga obrazovanja vladaju hrvatskim standardnim jezikom?

Od Mile do Drage
Ankica Čilaš Šimpraga: Božo, Božić, Božićko

U dva klika mišem
Ivan Pandžić: Portal za učenje hrvatskoga jezika

Od A do Ž
Barbara Kovačević: Kocka je bačena na Rubikonu

Lektorske bilješke
Lana Hudeček: Imam super baku, ona je prava Superbaka!

Vremeplov
Sanja Perić Gavrančić: Bartol Kašić – otac hrvatskoga jezikoslovlja i začetnik jezičnoga normiranja

Čitaonica
Anastazija Vlastelić: „Jerbo je zaista Starčević mudra glava, i jedna zvizda naša!”

Odakle nam riječi?
Dubravka Ivšić: Male tajne etimološkoga zanata

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/