Nauči slova znakovnoga jezika

U povodu Međunarodnoga dana znakovnih jezika, 23. rujna, odigrajte kviz s pomoću kojega možete na temelju slika naučiti kako se jednoručno ili dvoručno prikazuju slova hrvatske abecede. Ilustracije su preuzete iz Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Pritisnite sliku da pristupite kvizu.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/