Natječaj za zapošljavanje jednoga doktoranda

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 16, raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje jednoga doktoranda (ž/m) na radnome mjestu stručnoga suradnika u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja na temelju natječaja HRZZ-a »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti».
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme 2 + 2 godine, a u svrhu stjecanja akademskoga stupnja doktora znanosti.
Rad će se odvijati na projektu HRZZ-a Croatian Metaphor Repository. Podrobnije informacije o projektu na mrežnoj stranici Instituta (www.ihjj.hr).
Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnoga odnosa, magistar engleskoga jezika i književnosti i magistar lingvistike te ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij.
Dodatni su kriteriji: dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkome radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, osnove mrežnoga dizajna, programiranje u Pythonu, te, uz znanje engleskoga jezika, (osnovno) znanje još jednoga stranoga jezika.
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom diplomskom studiju, dokaze o obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima.
Rok natječaja je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 16, Služba za opće, administrativne i kadrovske poslove (za natječaj – doktorand).
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/