Natječaj za više radnih mjesta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, u skladu sa Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem tzv. razvojnih koeficijenta (od 22. siječnja 2019.), te na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za preustroj znanstvenih radnih mjesta od 19. ožujka 2019. raspisuje

NATJEČAJ za

  1. izbor naznanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, I. izbor, u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom tri (3) izvršitelja
  2. izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenjareizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom tri (3) izvršitelja
  3. izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta – za rad u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija, u Odjelu za dijalektologiju na određeno vrijeme od 5 godina, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj.

Preuzmite detalje natječaja

Napomena: Natječaj je objavljen 29. ožujka 2019. u Narodnim novinama, na EURAXESSU i na mrežnim stranicama IHJJ-a, a 31. ožujka 2019. u Jutarnjem listu.


Po provedenome natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, I. izbor, u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom – tri (3) izvršitelja, 28. svibnja 2019. izabrane su: dr. sc. Matea Andrea Birtić, dr. sc. Željka Brlobaš i dr. sc. Barbara Kovačević.

Po provedenome natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom – tri (3) izvršitelja, 28. svibnja 2019. izabran je dr. sc. Željko Jozić, a za dva preostala znanstvena radna mjesta natječaj se poništava. Detaljnije: Preuzmite datoteku

Po provedenome natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta – za rad u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija, u Odjelu za dijalektologiju na određeno vrijeme od 5 godina, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj, 28. svibnja 2019. izabran je Lobel Filipić.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/