NATJEČAJ za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda

NATJEČAJ

za izbor

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polje filologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj.

Uvjeti: Za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu:

– životopis

– dokaz o stečenome akademskom stupnju doktora znanosti

– popis znanstvenih i stručnih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Rok je za podnošenje prijava na natječaj 30 dana od objave u Narodnim novinama, dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i na mrežnoj stranici Euraxess.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom „Za natječaj”. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/