NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za preustroj znanstvenih radnih mjesta od 19. ožujka 2019. raspisuje

NATJEČAJ za

izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom – dva (2) izvršitelj.

Ovaj je Natječaj objavljen 12. lipnja 2019. u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i EURAXESS-u, a 16. lipnja 2019. u Jutarnjem listu.

Preuzmite detalje natječaja

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/