Jezikoslovne rasprave: prof. dr. Mateo Žagar i dr. sc. Ivana Eterović

Jezikoslovne rasprave

Poštovani,

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu svojega kroatističkoga
i jezikoslovnoga seminara

"Jezikoslovne rasprave"

poziva vas na predavanje

prof. dr. Matea Žagara i dr. sc. Ivane Eterović
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):

"Jezik izdanja hrvatskih protestanata u XVI. st.
- perspektive novih istrazivanja".


Predavanje će se održati 19. svibnja 2016. u 11 sati u Vijećnici Instituta
za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Radujemo se vašemu dolasku!
S poštovanjem,


dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, voditeljica seminara
dr. sc. Ana Ostroški Anić, tajnica seminara

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/