Jezikoslovne rasprave: prof. dr. Mario Essert

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

u sklopu svojega kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara

Jezikoslovne rasprave

poziva vas na izlaganje

prof. dr. Marija Esserta

(FSB, Zagreb):

„Računalno jezikoslovlje”.

Izlaganje će se održati 28. veljače 2018. u 13 sati

u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Radujemo se vašemu dolasku!


dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga i dr. sc. Domagoj Vidović, voditelji seminara

dr. sc. Joža Horvat, tajnik seminaraO izlaganju

Na seminaru Jezikoslovne rasprave u srijedu, 28. veljače, u 13 h dat će se pregled računalnoga pristupa temeljnim jezikoslovnim područjima: morfologiji, sintaksi i semantici te područjima usmjerenima matematici i statistici (rudarenje teksta, latentna semantička analiza, uvjetovane Bayesove vjerojatnosti u jezikoslovlju, Markovljevi lanci i sl.). Sadržaji o kojima će biti riječi detaljno su obrađeni u izbornome kolegiju Računalno jezikoslovlje, održanome prvi put ove godine na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa J. Strossmayera u Osijeku. Kolegij prate suvremeni računalni alati: NLTK – Natural Language Toolkit, Scikit-learn, CliPs i sl., te više godina razvijana vlastita računalna potpora (primjerice Morfološki generator i Sintaktičko-semantički okvir izrađeni u okviru doktorskoga rada Marka Oreškovića, Mrežni generator leksikona i dr.). Predavanjima i vježbama može se pristupiti na http://www.fsb.hr/RacJez, a zainteresirani mogu dobiti i zaporke za pristup ostalim materijalima kolegija. Na izlaganju će se predstaviti i vježbe koje u ovome kolegiju vodi doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, koje se izvode u interaktivnome mrežnom okruženju (Jupyter). Upisani studenti toga izbornog kolegija stekli su znanja i vještine koja su u modernome jezikoslovlju danas nezaobilazna, a pokazuju i silno zanimanje za nastavak rada u ovome području.

O predavaču

Mario Essert (rođen u Stonu 1954. godine) redoviti je profesor u trajnome zvanju na Katedri za strojarsku automatiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je više kolegija kao što su Elektrotehnika, Računalna matematika, Algoritamske tehnike, Objektno programiranje, WEB programiranje itd. Od 2003. godine sudjeluje kao vanjski suradnik u nastavi Odjela za matematiku (MathOS) i Ekonomskoga fakulteta (EFOS) Sveučilišta Josipa J. Strossmayera u Osijeku. Od 2016. nositelj je izbornoga kolegija Računalno jezikoslovlje na MathOS-u i FSB-u.

Bio je voditelj ili suradnik na više znanstvenih projekata u domovini, a i suradnik na projektima naših svjetski poznatih znanstvenika: prof. dr. sc. Zvonimira Janka (Mathematisches Institut der Universität Heidelberg) i prof. dr. sc. Krešimira Veselića (FernUniversität, Hagen).

Rezultate istraživanja objavljivao je u znanstvenim i stručnim časopisima iz područja matematike, računalstva i robotike (https://scholar.google.hr/citations?user=82HlzSIAAAAJ&hl=en).

Nakon ulaska u trajno zvanje (od 2011. godine) intenzivno se bavi primjenom računala u hrvatskome jezikoslovlju te je suradnik na dvama projektima HRZZ-a i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: nedavno završenoga Repozitorij metafora hrvatskoga jezika (voditeljica dr. sc. Kristina Štrkalj Despot) i nedavno započetoga Govori Makarskoga primorja – sinkronija i dijakronija (voditeljica dr. sc. Ivana Kurtović Budja), te na internome projektu Instituta: Baza hrvatskih morfoloških dubleta (voditeljica dr. sc.Tomislava Bošnjak Botica). Sudjelovao je i na dvama jezikoslovnim projektima Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, voditelja prof. dr. sc. Velimira Piškorca i prof. dr. sc. Matea Žagara.

Osobito su mu draga područja zanimanja jezikoslovni modeli i semantička analiza jezika s pomoću matematičke logike i računala, pa rado programira u Pythonu koliko mu to šestero unučadi dopusti.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/