Jezikoslovne rasprave: mr. sc. Goran Pavelić

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu svojega kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara "Jezikoslovne rasprave" poziva vas na predavanje mr. sc. Gorana Pavelića:

"Prikaz kategorije evidencijalnosti s osvrtom na turski jezik".

Predavanje će se održati 20. siječnja 2016. u 13 sati u Vijećnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Radujemo se vašemu dolasku!

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/