Izišao je 4. broj časopisa Hrvatski jezik

Izišao je 4. broj časopisa Hrvatski jezik

U ovome broju čitajte:

Marita Lipošinović: Kerniranje porodice fontova ili o nazivlju grafičkoga dizajna

Kristian Lewis: Parnjaci kojima nema para

Jezik i društvo

Marinko Vuković i Irena Miloš: O ljudima i rijekama: bujica riječi o životu uz vodu

Domaća zadaća

Igor Medić i Ana Mihaljević: Stručni ispit očima pripravnika

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Tko baca petarde u Baranjskome Petrovu Selu?

U dva klika mišem

Antun Halonja: Gadgeti i widgeti: pametne spravice i male aplikacije

Od A do Ž

Barbara Kovačević: Pijan kao majka i pijan kao duga

Lektorske bilješke

Goranka Blagus Bartolec: Kad Adamova jabučica više nije samo njegova

Šimica Mihaljević: Kako pisati nazive izvannastavnih aktivnosti?

Vremeplov

Marijana Horvat: Jezično savjetništvo Ljudevita Jonkea

Čitaonica

Barbara Štebih Golub: Moja se obitelj pomina samo po hrvatsku

Odakle nam riječi?

Tijmen Pronk: Gdi su pinezi sada mnozi, koji bihu tvoji bozi?

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/