Izišao je 2. broj časopisa Hrvatski jezik

Izišao je 2. broj časopisa Hrvatski jezik. U ovome broju čitajte:

Lana Hudeček i Ivana Vučić: Funkcionalni pravopis: Dizajn i pravopisna norma – pisanje točke iza rednoga broja

Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Jesu li i učenice učenici, a članovi aktiva nastavnika i nastavnice?

Jezik i društvo

Irena Miloš: Stereotip u malome: U tome i jest vic!

Domaća zadaća

Mirela Barbaroša-Šikić: Zašto je važno planirati poučavanje?

Od Mile do Drage

Domagoj Vidović: Od Batiste, Žvana do Balića, Ivana

U dva klika mišem

Antun Halonja i Lana Hudeček: Pokloni mi svoj selfie

Od A do Ž

Barbara Kovačević: I krokodili plaču

Lektorske bilješke

Kristian Lewis: Kako označivati članove rečeničnoga ustrojstva?

Vremeplov

Marijana Horvat: Adolf Bratoljub Klaić

Čitaonica

Barbara Štebih Golub: Davno, dok su se još hercig frajlice sa svojim feš hofirantima po Zrinjevcu špancirale


Pretplatiti se možete na adresi: knjige.ihjj.hr.Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/