„Besjede fra Matije Divkovića” u mostarskome HNK-u

Na poziv Hrvatskoga narodnog kazališta u Mostaru 23. ožujka 2017. godine održano je predstavljanje knjige „Besjede fra Matije Divkovića”. Mostarski HNK tako je završio s ovogodišnjim bogatim programom obilježavanja Dana hrvatskoga jezika, a u povodu 50 godina od objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga jezika.

Knjigu su predstavljali redom dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić te dr. sc. Andrea Radošević.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr